• Română
  • Русский
  • English

Regulament KIDS DUATHLON by Naturalis

Regulamentul oficial privind organizarea și desfășurarea evenimentelor Federației de Triatlon din Republica Moldova

 

SECȚIUNEA NR.1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIILOR 

Competiția Federației de Triatlon din Republica Moldova, denumită în continuare „Competiție”, este organizată în scopul promovării triatlonului ca disciplină sportivă în masă și al susținerii triatloniștilor moldoveni, care participă la competițiile internaționale. Concurenții sunt obligați să respecte termenii prezentului Regulament oficial al competițiilor (denumit în continuare „Regulament oficial”). Prin participarea la Competiție, participanții sunt de acord să respecte toate prevederile, termenii și condițiile acestui Regulament și legislația în vigoare a RM, precum și să se familiarizeze și să semneze Declarația de răspundere, oferită de către Organizatori în timpul înregistrării, precum și în ziua desfășurării evenimentului, în timpul confirmării înregistrării.

 

1. Reguli generale

În competițiile de triatlon, precum și în alte discipline ale „triatlonului”, desfășurate de către federația sportivă, acreditată în disciplina sportivă „triatlon” (denumită în continuare FTRM), este implicat un număr mare de sportivi. Tactica de desfășurare a cursei face parte din interacțiunea dintre participanți.

 

Sportivii trebuie:

• Să-și manifeste abilitățile sportive pe toată durată competiției;

• Să conștientizeze și să poarte responsabilitatea pentru propria siguranță;

• Să cunoască, să înțeleagă și să respecte prezentul Regulament, afișat pe site-ul oficial al FTRM (ftrm.md), precum și Regulamentul Uniunii Internaționale de Triatlon (ITU), afișat pe site-ul www.triathlon.org;

• Să respecte regulile traficului rutier și să urmeze instrucțiunile organizatorilor;

• Să fie respectuoși cu sportivii, organizatorii, arbitrii, voluntarii și spectatorii;

• Să evite utilizarea limbajului obscen;

• Să anunțe arbitrii cu privire la ieșirea de pe distanță. În caz contrar, acest lucru poate duce la suspendarea temporară din competiție;

• Să participe la competiție fără ajutorul cuiva, cu excepția arbitrilor și a personalului organizatorilor cursei;

• Să evite orice fel de demonstrație a propagandei politice, religioase, rasiale sau sexuale;

• Să nu arunce gunoiul sau echipamentul de-a lungul traseului, cu excepția locurilor special amenajate, cum ar fi punctele de alimentație și cele de colectare a gunoiului. Sportivul trebuie să poarte cu el toate articolele folosite în timpul cursei, și să le lase în locurile special amenajate în zona de tranzit;

• Să nu încerce să obțină avantaje nedrepte prin folosirea resurselor de transport și a altor obiecte;

• Să nu se abată de la traseul stabilit;

• Să nu utilizeze niciun fel de dispozitiv, care să-i distragă atenția de la cei din jur.

 

2.1. Admiterea la competiție

Înmânarea pachetului de start și admiterea participantului la Competiție se efectuează doar după ce acesta prezintă personal următoarele documente Organizatorilor Competiției: 

• Buletinul de identitate în original;

• Declarația de răspundere semnată;

• Pentru participanții cu vârsta sub 18 ani - originalul acordului semnat de către părinți, care îi permite participarea la Competiție.

În cazul lipsei actului de identitate, participantul nu este admis la Competiție și nu primește numărul și pachetul de start. 

Înregistrându-se la Competiție, sportivul acceptă dispozițiile și regulile prevăzute în Regulamentul dat. Respectarea și acceptarea acestor reguli este condiția de bază pentru participarea la Competițiile FTRM. Dacă regulile specificate în prezentul Regulament contravin în vreun fel regulilor de organizare a altor competiții de triatlon ale ITU, atunci se acordă prioritate normelor specificate în prezentul Regulament. De asemenea, principalele prevederi ale Regulamentului vor fi anunțate și la briefing-ul, care se va desfășura înainte de startul Competițiilor.

 

2.2. Declarația de răspundere

Înainte de fiecare competiție, toți participanții trebuie să completeze și să semneze o Declarație de răspundere, care indică faptul că sunt apți, din punct de vedere medical, să participe.

Este interzisă participarea la Competiție a persoanelor, care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri, sau care se află sub influența acestora, a persoanelor, care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice, sau alte obiecte, care pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului.

Persoanele, care vor încălca aceste prevederi, vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

 

3.1. Arbitrii de traseu, Delegații tehnici și Juriul

Competiția va fi evaluată de către o echipă de delegați tehnici și arbitri ai FTRM.

Delegații tehnici și echipa de arbitri va fi formată din cel puțin 20 de persoane, care își vor desfășura activitatea pe tot teritoriul evenimentului și vor monitoriza respectarea traseului și a prezentului Regulament de către participanții la Competiție.

Delegații tehnici vor sancționa orice nerespectare a prezentului Regulament cu un avertisment, o pedeapsă de timp sau o descalificare, în funcție de severitatea încălcării.

Dacă arbitrul va observa o încercare de a „tăia calea” (scurtarea traseului sau abaterea de la acesta), participantul, care și-a permis această acțiune va fi descalificat.

 

3.2. Juriul

Juriul va răspunde pentru toate deciziile contestate. Compoziția acestuia va fi anunțată la adunarea tehnică, care va avea loc înainte de startul Competiției.

 

3.3. Încălcarea regulilor și amenzile

Competiția se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament. Nivelul încălcărilor poate fi evaluat doar de către arbitrii oficiali, chiar dacă încălcarea nu este indicată, dar arbitrul a considerat că avantajul a fost obținut în mod incorect, sau că a fost creată o situație periculoasă în timpul competiției. 

Descalificarea participantului este pedeapsa pentru încălcarea intenționată sau foarte gravă a regulilor, încălcările repetate sau a comportamentului nesportiv. Sancțiunile / avertismentele se vor pronunța verbal. Fiecare participant este responsabil pentru conștientizarea și înțelegerea prezentului Regulament.

 

3.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile participanților vor fi examinate în cortul arbitrilor, situat lângă linia de finiș. De asemenea, participanții vor avea la dispoziție formulare speciale pentru depunerea contestațiilor.

Contestația va trebui depusă personal de către sportiv sau, în cazul unei ștafete, de către un membru al echipei, în termen de cel mult 30 de minute de la finalizarea cursei la care au participat. Contestația va fi examinată de către Comisia de arbitri.

 

4. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

4.1. Condiții administrative (în timpul curselor)

Responsabil pentru organizarea evenimentului este Organizatorul - Federația de Triatlon din Republica Moldova, care desfășoară evenimentul.

Participanții, care părăsesc cursa în timpul competiției, sunt rugați să intre în zona „Start / Finiș” pentru a informa arbitrii traseului în cauză despre ieșirea de pe distanță.

În cazul traumelor, Regulamentul competiției prevede acordarea asistenței medicale, punctul căreia este situat în apropierea zonei de „Start / Finiș”.

 

4.2. Condiții administrative excepționale

În situațiile excepționale, care pot împiedica desfășurarea în siguranță a evenimentului (de exemplu, în cazul condițiilor meteorologice extreme) și care nu pot fi prevăzute, evenimentul dat va fi amânat sau anulat.

În cazul amânării sau anulării evenimentului, taxele pentru participare nu vor fi rambursate. În cazul anulării, participanții vor primi câte un pachet de start integral.

 

4.3. Condiții administrative generale

Conform legislației în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată în cel mult șapte zile de la încheierea evenimentului, pe site-ul oficial al acestuia.

Astfel, organizatorii se angajează să mențină confidențialitatea datelor cu caracter personal a participanților / câștigătorilor Competiției și să le utilizeze în conformitate cu prezentul Regulament oficial, cu Declarația de răspundere a Participantului și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Concurenților li se interzice să arunce orice fel de deșeuri și gunoi în zona de desfășurare a Competiției sub sancțiunea descalificării din Competiție. Aceștia trebuie să folosească coșurile de gunoi, plasate în zonă sau sacii de gunoi, oferiți de către organizatori în zona de „Start / Finiș”. La finalizarea evenimentului, organizatorii garantează colectarea deșeurilor și amplasarea lor în zonele special amenajate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament înainte de data de începere a competițiilor și se angajează să informeze participanții despre modificările efectuate pe site-ul oficial și la locul de desfășurare a competițiilor.

 

SECȚIUNEA NR. 4. „CRITERIUM KIDS DUATHLON” 

1.Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția „Criterium Kids Duathlon” va avea loc sâmbătă, 25 mai 2019, în Piața Marii Adunări Naționale (zona și traseele competiției sunt marcate pe harta oficială, afișată pe site-ul evenimentului).

 

2. FORMATUL COMPETIȚIEI

2.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice copil implicat în duathlon, ciclism sau alergare, a cărui stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

 

Categoriile de vârstă pentru participarea la „CRITERIUM KIDS DUATHLON”:

 • 5-6 ani
 • 7-8 ani
 • 9-10 ani
 • 11-13 ani 

Vârsta participanților se stabilește pentru data de 25.05.2019.

 

2.2. Distanțele curselor:

Participanții urmează să depășească următoarele distanțe:

 • Categoria 5-6 ani: alergare - 300 m, ciclism - 750 m;
 • Categoria 7-8 ani: alergare - 300 m, ciclism - 750 m;
 • Categoria 9-10 ani: alergare - 600 m, ciclism - 1200 m, alergare - 450 m;
 • Categoria 11-13 ani: alergare - 1200 m, ciclism - 2400 m, alergare - 750 m;

 

2.3. Traseul competiției:

Traseul, pe care se va desfășura competiția, va fi protejat de garduri de 2 metri, benzi cu semnal și conuri. Organizatorii vor avea grijă ca mareșalii traseului să fie în puncte prestabilite înainte de începerea cursei. Mareșalii vor fi responsabili pentru depășirea traseului în siguranță deplină pentru toți concurenții, precum și pentru respectarea regulilor prevăzute în prezentul Regulament.

Participanții care nu vor respecta traseul oficial sau vor „tăia din distanță” în orice mod (se vor deplasa pe un traseu, care le va oferi avantaje competitive), vor fi descalificați.

Harta oficială detaliată a traseului competiției este plasată pe site-ul evenimentului în secțiunea „Harta”.

 

2.3.2. Zona de tranzit

Intrarea și ieșirea din zona de tranzit vor fi păzite. Accesul în zona de tranzit va fi permis numai participanților.

 

EXPLICAREA PRIVIND PĂZIREA ZONEI DE TRANZIT:

1. Supraveghere video;

2. Accesul va fi permis numai pe baza numărului de bicicletă;

3. Zona va fi păzită de serviciul de securitate.

 

Plasarea bicicletelor în zona de tranzit se va efectua în conformitate cu programul oficial. Din motive de securitate, în zona de tranzit nu se va permite de intrat după expirarea unui anumit interval de timp, cu excepția participanților, care se află în zonă pe parcursul cursei, chiar dacă startul cursei la care participă încă nu a fost dat. Bicicleta trebuie plasată în segmentul suportului, special alocat în funcție de numărul de participare și de cursa la care participă sportivul. Suportul pentru biciclete va fi marcat cu o serie de numere pentru fiecare segment, în care participantul va putea plasa bicicleta.

 

2.3.3 Traseul etapei de ciclism

De-a lungul traseului etapei de ciclism, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 600 de metri.

 

Depășirea

- Se va considera că un sportiv a depășit pe altul, atunci când roata sa din față a depășit-o pe cea din spate a adversarului;

- Sportivii vor trebui să se deplaseze doar pe o parte a drumului, pentru a permite depășirea și a nu bloca pe alți sportivi.

 

2.3.4 Traseul etapei de alergare

De-a lungul traseului, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 600 de metri.

 

2.4. Înregistrarea

Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului on-line de pe site-ul www.criterium.md. Locurile nu pot fi transferate, iar contribuțiile bănești nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de cinci ani.

Atenție! Numărul participanților este limitat. La atingerea limitei locurilor disponibile, înregistrarea se va încheia automat. Formularele în care nu au fost completate toate datele, precum și înregistrările neachitate, vor fi considerate incomplete și vor fi anulate.

 

2.5. Costul participării:

• Costul participării este de 200 de lei.

• Cu două săptămâni înainte de competiție, costul se va ridica până la 300 de lei;

  

2.7. Echipamentul și condițiile Competiției. Numerele de participare

Participanții vor participa la Competiție, folosind propriul echipament. În timpul competiției, participanții sunt sfătuiți să poarte echipamentul adecvat condițiilor meteorologice curente.

Numerele de participare și cipul de cronometrare vor fi puse la dispoziție de către organizatori și vor fi înmânate concurenților după completarea și semnarea Declarațiilor de răspundere.

Numărul de participare va fi prevăzut cu elastic și va trebui purtat pe spatele fiecărui concurent la proba de ciclism, apoi întors pentru a fi în zona pieptului/abdomenului la proba de alergare, astfel încât să fie vizibil. Numărul de participare nu poate fi alterat (tăiat, decupat, împăturit) sau acoperit în nici un fel.

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toți concurenții etapei de ciclism.

Bicicletele acceptate sunt cele cu profil de triatlon, cursiere, MTB și ciclocros. Ele trebuie să fie în stare bună cu frâne funcționale la ambele roți.

Nu sunt permise bicicletele TT, aerobarurile, precum și prezența roților auxiliare.

 

2.8. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții  sunt afișate pe pagina programului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

 

2.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se efectuează în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire, folosind cipul de cronometrare de tip brățară, se va cronometra timpul în care fiecare participant va reuși să parcurgă întregul traseu. 

Cipurile vor trebui returnate după trecerea liniei de finiș.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

 

3. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR 

3.1. Titluri și premii

Premiile simbolice vor fi acordate participanților în următoarele categorii:

 

·         5-6 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

 

·         7-8 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

 

·         9-10 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

 

·         11-13 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete


Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc în conformitate cu programul oficial anunțat pe site.